#Living Lab

 

zóna pro testování inovativních technologií a chytrých řešení v Ústí nad Labem

U SMART ZONE #Living Lab v Ústí nad Labem je živou laboratoří, prostorem pro zkoumání a hodnocení inovativních nápadů, scénářů, konceptů pro zlepšení kvality života v reálném městském prostředí se zapojením výzkumných pracovišť, firem, veřejných subjektů a obyvatel města.  Realizuje se v městské části Ústí nad Labem Severní Terasa.

U Smart Zone #Living Lab v Ústí nad Labem je modelována jako širokospektrální laboratoř chytrých řešení v následujících 4 základních doménách korespondujících s doménami regionální datové platformy PORTABO:

Mobilita

Energetika

Životní prostředí

Zdravotnictví

Vize

Vybudováním živé laboratoře v Ústí nad Labem směřujeme k ekosystému otevřených inovací, který bude působit v územním kontextu města a infrastruktury, a který bude integrovat souběžně výzkumné a inovační procesy v rámci partnerství veřejného a soukromého sektoru. Dojde k úzké spolupráci aktérů v území včetně zapojení obyvatel do procesu objevování ověřování nových technologií, služeb a inovací. 

Technologie / projekty

U smart zone #Living lab na Severní Terase v Ústí nad Labem je budována na půdorysu projektů Portabo, testovací zóny U smart zone a soutěže 5G pro 5 měst. Zóna bude osazena technologií 5G sítě, která tak poskytne technické zabezpečení pro navržený okruh testování autonomních systémů řízení. Data budou moci být v jednotné a otevřené formě nabídnuta přes datovou platformu Portabo dalším stranám.

Open Data

Portabo – datová platfoma Ústeckého kraje

velké objemy dat otevřených pro další využití

Síť 5 G

soutěž 5G pro 5 měst v Ústí nad Labem

velkokapacitní a vysokorychlostní síť páté generace

Testovací polygon

U smart zone – testování autonomních aut

Polygon pro testování autonomních systémů řízení v městském provozu vzešel ze studie proveditelnosti společnosti KPMG a ČVUT z ledna 2019. Kratší varianta A testovacího okruhu je přímo zahrnuta do zóny #Living lab na Severní Terase. Delší varianta B pak navazuje na dálnici D8.

Koncept živé laboratoře je založen na systematickém přístupu zapojování koncových uživatelů do vývoje produktu. Výzkumné a inovační procesy jsou integrovány prostřednictvím spoluvytváření, zkoumání, experimentování a hodnocení inovativních nápadů, scénářů, konceptů a souvisejících technologických artefaktů na use casech ze skutečného života.

Chcete se zapojit? Zajímá vás víc? Ozvěte se nám!

Kontakty

Lucie Podrápská

Lucie Podrápská

kontakt pro firmy, výzkumné organizace, Living lab

Tomáš Kočí

Tomáš Kočí

kontakt pro zástupce municipalit

Stanislav Cingroš

Stanislav Cingroš

kontakt pro technologie 5G

Petr Achs

Petr Achs

kontakt pro testovací polygon

Kancelář pro osobní návštěvu

Kancelář pro osobní návštěvu

Velká Hradební 2800, Ústí nad Labem

Zde najdete sídlo Inovačního centra Ústeckého kraje.

V budově Vám můžeme pronajmout rovněž kancelář, je zde coworkingové centrum i prostory pro vaše eventy. Chystáme zde rovněž Mobility Innovation Hub (zázemí pro inovativní firmy v oblasti automotive).

Ondřej Klein

Ondřej Klein

kontakt pro média a veřejnost

klein@icuk.cz

+420 774 156 477

Projekt realizují